Der er forskel på kunst og kultur

Der er forskel på kunst og kultur

SACRE lægger vægt på at udfordre samfundets fornyelse og udvikling gennem kunstens og kulturens betydning for mennesker. Derfor er det vigtigt at forstå forskellen mellem kunstens og kulturens mission.

Kunstens sprog og magi er uforudsigelig og fremtidsorienteret, rejser nye spørgsmål og ser samfundets udvikling ud fra alternative perspektiver. Den kan skabe opbrud, vildskab og kaos.

Kulturens sociale funktion og udtryksformer tager derimod afsæt i fortiden og er skabt over tid som et resultat af samfundets sociale og politiske processer. Kulturen skaber sociale holdepunkter, relationer og forståelser og kan medvirke til at afklare, hvem vi er, og hvad vi står for som mennesker, organisationer og samfund.