Forskellige syn på kunst

Forskellige syn på kunst

SACRE sondrer mellem forskellige syn på kunstens rolle i samfundet. Den kan optræde i mange forskellige samfundsrelationer. I den ene ende er kunsten til for at skabe oplevelse og morskab og her styret ud fra gængse markedsværdier.

I den anden ende kan kunsten være et rum til at frisætte menneskers åndelige fantasi og skaberkraft.

I figuren har vi sondret mellem 5 forskellige syn på kunstens betydning for mennesker og samfund.

Forskellige syn på samspillet kunst og samfund Forskellige værdikriterier for samspillet
1. grad Fornøjelse, dvs. den umiddelbare subjektive oplevelse og erkendelse af kunstens værdi Eksistens, dvs. en hændelse af umiddelbar personlig betydning i den blotte tilstedeværelse
2. grad Formidling, dvs. kunstens evne til at skabe værdi, intensitet og opmærksomhed gennem sit budskab ud fra et alment normbaseret nyttesyn Evidens, dvs. den analyserbare synlige effekt ud fra udvalgte, objektive og målbare værdikriterier
3. grad Forståelse, dvs. kunstens optagelse af og sociale effekt for samfundets kulturelle dannelse, meningsskabelse og stabilitet Essens, dvs. at opsøge og mobilisere hændelsers indre mening og sande væsen i den bagvedliggende sociale kerne
4. grad Fordybelse, dvs. kunstens særlige evne til at pirre, forføre, formere og affektere menneskers følelser, livsindhold, identitet Eminens, dvs. at jagte det sublime, ideelle, ambitiøse, fremragende, uopnåelige, uendelige
5. grad Forstyrrelse, dvs. kunstens evne til gennem kaos, vildskab og improvisation at frisætte menneskers intuition og kreative udfoldelse og mobilisere det uforudsigelige rum for transformation Emergens, dvs. at frigøre menneskers begær og åbne for skjulte magiske mulighedsrum dér, hvor de opstår umiddelbart, virtuelt og på kanten af det umulige