Hvad kæmper vi for?

SACRE er en folkelig bevægelse, der kæmper for et bedre, mere retfærdigt og væredygtigt samfund. Et samfund, som sætter menneskets livskvalitet og fællesskabets relationelle værdier i centrum fremfor teknologisk performance og økonomisk vækst.

Et samfund, hvor menneskers indsats og udvikling vurderes mere ud fra sociale, etiske og humanistiske kriterier end ud fra kortsigtede produktionsmæssige og teknologiske nytte- og effektivitetskriterier.

Et samfund, hvor hensynet til de demokratiske frihedsværdier og menneskers iboende etiske dømmekraft sættes i fokus frem for en evig jagt efter smarte teknologiske fremskridt og hurtige radikale og omfattende organisatoriske forandringer, som ingen kan overskue rækkevidden og konsekvenserne af for borgerne og fællesskabet.

Et samfund, hvor borgerne og producenterne føler et synligt ejerskab og et fælles ansvar for de bærende værdier og derfor spiller sammen for at bevare og udvikle samfundets grundlæggende sociale sammenhængskraft.