Hvad kæmper vi imod?

SACRE er en folkelig bevægelse, der kæmper imod sociale udviklingstendenser, der øger uligheden, splittelsen og udelukkelsen mellem borgerne.

SACRE ønsker at modarbejde et ensidigt teknokrati, hvor stadig flere borgere bliver hægtet af den teknologiske, administrative og økonomiske udvikling.

SACRE arbejder for at skabe et balanceret samfund, hvor de ansvarlige ledere og magthavere er bevidste om, at der er grænser for et samfunds organisatoriske, sociale, politiske og kulturelle, foranderlighed bæredygtighed og sammenhængskraft.

SACRE ser en række faresignaler i den ensidige digitale og teknologiske udvikling, hvor faktorer som kunstig intelligens, robotteknologi og grænseløs innovation skaber et menneskesamfund med borgere præget af øget stress, meningsløshed, angst, aggressivitet, lediggang, mangel på identitet, etc.