Oversigt

SACRE arbejder sammen med en række tænketanke og fællesskaber, der deler SACREs mission og samfundssyn. Der er tale om et bredt netværkssamarbejde, der både kan være lokalt, nationalt og internationalt. SACRE ser det som en vigtig opgave at bidrage til denne netværksudvikling, fordi tværgående samarbejde indenfor kunst og kultur er nødvendigt for at samle og synliggøre de mange gode initiativer, men også for at skabe større effekt gennem koordination af aktiviteter som følge af områdets kroniske mangel på ressourcer og spredningen i værdisyn, interesser, formål, historik etc.

SACREs netværksrelationer fremgår af følgende figur: